logotype
logotype
1_cr
2_cr
3_cr
4_cr
5_cr
6_cr
7_cr


Η ωτορινολαρυγγολογία (ΩΡΛ) είναι μια ειδικότητα της ιατρικής, της οποίας γνωστικό αντικείμενο είναι η διάγνωση και αντιμετώπιση των παθήσεων των ώτων (αυτιών), της ρινός (μύτης), του λάρυγγος και των γύρω από αυτά ευρισκομένων ανατομικών μορίων, όπως το στόμα, η γλώσσα, οι παραρρίνιοι κόλποι, η βάση του κρανίου, ο τράχηλος (αγγεία, θυρεοειδής, λεμφαδένες).